Mere politi tak?

Mere politi og mindre overvågning tak

Vi ønsker alle mere politi?

Mere politi bør medføre øget tryghed og sikkerhed

Øget sikkerhed vil medføre mindre kriminalitet og terror

Mindre overvågning og registrering af den almindelige borger vil medføre øget tryghed

Al aflytning af telefon og læsning af e-mail, SMS, eller anden krænkelse af privatlivets fred bør kræve en dommerkendelse

Mindre registrering af den almindelige borger giver større frihed

Vores frie velfærdssamfund er opbygget gennem det 19. og 20. århundrede, men det kom ikke fra den ene dag til den anden

Demokrati er en forudsætning for vores frie velfærdssamfund

Politiet bør være med til at sikre det frie velfærdssamfund

Politiet skal koncentrere sig om bekæmpe kriminalitet og lovovertrædelser på ovenstående vilkår

Derfor bør alle ønske sig mere politi

 

 

 

 

Som en sideeffekt af ovenstående skal domstolssystemet naturligvis udbygges, således at der ikke er for lang ventetid på adgang til domstolene, hverken for politiet eller private.