Ubetinget basisindkomst – derfor

Det vil gøre danskerne mere frie, fordi de dermed er sikret en minimumsindtægt, de kan overleve på uden at være forpligtet overfor samfundet i øvrigt

Det vil øge udbudet af arbejdskraft, fordi man ikke længere vil blive modregnet i den ubetingede basisindkomst

De eksisterende sociale ydelser skal sikre at man ikke falder fuldstændig igennem

Den samlede samfundskage vil blive større, så der er mulighed for at give mere til de svageste borgere

Der vil blive større fleksibilitet på arbejdsmarkedet, fordi medarbejderne vil være villige til at tage flere “chancer”

Mere fleksible arbejdstider vil sikre at arbejdsudbudet efterkommer efterspørgslen, hvis normen fx bliver 20 – 45 timer pr uge

Det vil være muligt at leve et anstændigt liv for 20 timers arbejde om ugen

Sidst men ikke mindst – det kan uden negative konsekvenser for borgene og de offentlig finansieres, hvis den Ubetingede Basisindkomst sættes til ca. 5000 kr. om måneden

Mere politi tak?

Mere politi og mindre overvågning tak

Vi ønsker alle mere politi?

Mere politi bør medføre øget tryghed og sikkerhed

Øget sikkerhed vil medføre mindre kriminalitet og terror

Mindre overvågning og registrering af den almindelige borger vil medføre øget tryghed

Al aflytning af telefon og læsning af e-mail, SMS, eller anden krænkelse af privatlivets fred bør kræve en dommerkendelse

Mindre registrering af den almindelige borger giver større frihed

Vores frie velfærdssamfund er opbygget gennem det 19. og 20. århundrede, men det kom ikke fra den ene dag til den anden

Demokrati er en forudsætning for vores frie velfærdssamfund

Politiet bør være med til at sikre det frie velfærdssamfund

Politiet skal koncentrere sig om bekæmpe kriminalitet og lovovertrædelser på ovenstående vilkår

Derfor bør alle ønske sig mere politi

 

 

 

 

Som en sideeffekt af ovenstående skal domstolssystemet naturligvis udbygges, således at der ikke er for lang ventetid på adgang til domstolene, hverken for politiet eller private.