Ubetinget basisindkomst – derfor

Det vil gøre danskerne mere frie, fordi de dermed er sikret en minimumsindtægt, de kan overleve på uden at være forpligtet overfor samfundet i øvrigt

Det vil øge udbudet af arbejdskraft, fordi man ikke længere vil blive modregnet i den ubetingede basisindkomst

De eksisterende sociale ydelser skal sikre at man ikke falder fuldstændig igennem

Den samlede samfundskage vil blive større, så der er mulighed for at give mere til de svageste borgere

Der vil blive større fleksibilitet på arbejdsmarkedet, fordi medarbejderne vil være villige til at tage flere “chancer”

Mere fleksible arbejdstider vil sikre at arbejdsudbudet efterkommer efterspørgslen, hvis normen fx bliver 20 – 45 timer pr uge

Det vil være muligt at leve et anstændigt liv for 20 timers arbejde om ugen

Sidst men ikke mindst – det kan uden negative konsekvenser for borgene og de offentlig finansieres, hvis den Ubetingede Basisindkomst sættes til ca. 5000 kr. om måneden